Tuinontwerp

De ontwerpfase start altijd met een oriënterende verkenning van de wensen, ideeën en verwachtingen van de opdrachtgever. Niet alleen harde feiten zoals het programma van eisen worden besproken. Ook is er aandacht voor de mensen die straks gebruik gaan maken van de tuin: Wie zijn zij? Hoe ziet de gezins- samenstelling eruit? Hoe leven zij? Wat vinden zij belangrijk in de tuin? Moet een besproeiingsinstallatie worden aangelegd? Tenslotte wordt de tuin opgemeten zodat een ontwerp met bijbehorende uitgebreide en gespecificeerde offerte gemaakt kan worden.Ontwerp_1_700
Voor het tweede gesprek wordt u uitgenodigd op de bedrijfslocatie van ABO Tuin v.o.f. Het ontwerp wordt gepresenteerd en de bijbehorende offerte toegelicht. Vervolgens krijgt u een rondleiding bij het bedrijf en worden planten en materialen (tegels en natuursteen voor bestrating en terras, accessoires etc) bekeken en vaak ook al direct uitgekozen.

Het is natuurlijk mogelijk dat u wijzigingen in het ontwerp of materiaalkeuze wilt aanbrengen. Uiteraard behoort dit tot de mogelijkheden. U ontvangt van ABO Tuin v.o.f. een aangepast ontwerp met dito prijsopgaaf.

Als ontwerp en begroting akkoord bevonden zijn, stuurt ABO Tuin v.o.f. u een opdrachtbevestiging (met daarin ook opgenomen de startdatum van de werkzaamheden en de verwachte opleveringsdatum) en plant de werkzaamheden in zodat de volgende fase, de aanleg kan starten.Ontwerp_2_700