De aanlegfase is op te delen in 3 deelfasen:

Fase 1: Werkvoorbereiding

Tijdens de werkvoorbereiding bestelt ABO Tuin v.o.f. alle benodigde materialen voor uw tuin en wordt, indien nodig met externe partijen afspraken gemaakt. Diverse leveranciers zullen materialen op locatie komen lossen. Bij de bestelling van de materialen wordt altijd rekening gehouden met een zo kort mogelijke termijn van overlast.

Fase 2: Uitvoering van de werkzaamheden

Op hoofdlijnen ziet het uitvoeringsproces er als volgt uit:

 • Leegmaken van het terrein (verwijderen bestaande beplanting, bestrating en overige aanwezige zaken);
 • Grondwerk om een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor de nieuwe beplanting en een goede ondergrond voor verharding (bestrating) te creëren.
 • Tevens wordt bekabeling voor eventuele verlichtingspunten ingegraven;
 • Indien van toepassing wordt een besproeiingsinstallatie aangelegd;
 • Straatwerk en overige terreinverharding;
 • Aanleg vijvers en/of andere waterpartijen in de tuin;
 • Montage tuinhuisjes, vlonders of pergola´s;
 • Plaatsen schuttingen en/of hagen;
 • Tuin inplanten, indien afgesproken volgens vooraf gemaakt beplantingsplan;
 • Gazon inzaaien / graszoden leggen;
 • Afwerkende werkzaamheden;
 • Oplevering nieuwe tuin op de vooraf afgesproken datum.

Fase 3: Oplevering van uw tuin

Bij de oplevering van uw tuin loopt u samen met ABO Tuin door uw nieuwe tuin en controleert u of alles conform afspraak is aangelegd. ABO Tuin v.o.f. geeft op alle nieuwe beplanting 1 jaar groeigarantie, op voorwaarde dat de opdrachtgever de planten volgens afspraak verzorgt.